Dunaliella salina danas je zlatni proizvod ljudskom zdravlju, jer je njezin sastav u skladu s udjelom elemenata u tjelesnoj tekućini i staničnoj plazmi, te može izravno hraniti stanice i riješiti problem oštećenja stanica. Sve više i više ljudi širom svijeta koristi ga i tretira kao prvi zdravi zaštitni proizvod.
Naš partner - Inner Mongolia Lantai Industrial co., Ltd je poznat po svom bogatom prirodnom i visoko čistom salina dunaliella u svetu.
To je veliko industrijsko poduzeće koje objedinjuje sol, kemijsku industriju soli, biofarmaceutiku i uzgoj Dunaliella salina, te razvoj mineralnih resursa.
Sa visokom tehnologijom proizvodnje, naši proizvodi od saline Dunaliella privlače sve više i više kupaca.
Naši najpopularniji proizvodi su: alge Dunaliella salina, kapsule borovnice i taurine, tablete za dobro spavanje, tablete za dobro spavanje, meke kapsule Dunaliella Vitamin E,